Reklamacje

Dane/adres do składania reklamacji:

 

Selmax S.C.
ul. Witomińska 46
81-311 Gdynia

 

NIP: 586-225-77-68
REGON: 221063707

 

serwis@ramtech.pl
tel.: +48 58 500 8500

 

Działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 

Szanowny kliencie, jeśli otrzymałeś uszkodzony produkt należy niezwłocznie spisać protokół szkody z kurierem! Kuriera możesz wezwać do 7 dni od otrzymania przesyłki. Jest to bardzo ważny dokument pomagający w szybszym uwzględnieniu reklamacji (w przypadku jego braku rozpatrywanie reklamacji jest mocno utrudnione).

 

 

W celu szybkiego i bezproblemowego zareklamowania u nas produktu należy:

 

1. Wypełnić formularz reklamacyjny dostępny pod adresem rma.selmax.pl

2. W trosce o Państwa wygodę posiadamy możliwość zamówienia kuriera pod wybrany przez Państwa punkt odbioru. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie paczki przed podróżą. 

3. W przypadku gdy nasz pracownik zaakceptuje reklamację, automatycznie umówi kuriera po odbiór przesyłki na nasz koszt. Alternatywnie można także samemu wysłać produkt na nasz adres najtańszym dostępnym listem poleconym (kwoty za droższe wysyłki nie będą zwracane), w takim przypadku prosimy zaznaczyć taką informację w formularzu.

4. Kurier jest dostępny w dni robocze, najszybciej na następny dzień od zgłoszenia. Nie ma możliwości ustalenia podjazdu na konkretną godzinę, kurier zamawiany jest w przedziałach około 4 godzinnych. Zgłoszenia wysłane do godziny 15 mogą być umówione już na dzień następny

UWAGA: Czasem zdarza się że kurier nie podjedzie w umówionym dniu z powodu zbyt dużego obłożenia zamówieniami, wtedy próba podjęcia paczki nastąpi dnia następnego.

5. Należy odpowiednio zabezpieczyć produkt, tak aby nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu. Reklamacje produktów które ulegną uszkodzeniu z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia nie będą mogły zostać rozpatrzone.UWAGA!
Zaznaczymy, że nie należy wysyłać do nas paczek płatnych za pobraniem, tego typu paczki odrzucane są przez nasza firmę automatycznie i kurierzy ich nie dostarczają. W związku z tym wszystkie skargi dotyczące nieodebranej przez nasz przesyłki będą z miejsca odrzucane. Przesyłkę należy nadać na nasz adres. Nie odbieramy przesyłek z paczkomatów oraz innych punktów odbioru.

 

 

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej jest odesłanie do naszej siedziby wadliwego produktu.

 

 

 

Reklamacje dotyczące Towarów
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Selmax, ul. Witomińska 46, 81-311 Gdynia
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Selmax, ul. Witomińska 46, 81-311 Gdynia oraz na adres poczty elektronicznej: sklep@seltrade.pl.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
a.b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
a.c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

RAMtech.pl